İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dermatoloji Anabılım Dalı Başkanlığı

tulay.ozturkistanbul.edu.tr