İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Genetik Bilim Dalı

tugba.kalayciistanbul.edu.tr