İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyofizik Ana Bilim Dalı

tuba.aricanistanbul.edu.tr