İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Ana Bilim Dalı

tezcan.ozturkistanbul.edu.tr