İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Monoblok Ameliyathanesi

tennurkistanbul.edu.tr