Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Malzeme Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar /İSTANBUL

tbiliristanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Ana Bilim Dalı Bşk. Malzeme Ana Bilim Dalı
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi
09/05/2018 09/05/2021