İstanbul Tıp Fakültesi
Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri
G Servisi (Acil Cerrahi ve Yanık Ünitesi)

syondemistanbul.edu.tr