İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Ana Bilim Dalı

2124142000 32954

sunay.ozturkistanbul.edu.tr