İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Geriatri Bilim Dalı

sukran.durmazogluistanbul.edu.tr