İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı

smeydanistanbul.edu.tr