İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı

sinan.kardesistanbul.edu.tr