İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Ana Bilim Dalı

sibel.yenturistanbul.edu.tr