İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

sibel.gunesistanbul.edu.tr