İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Monoblok Ameliyathanesi

sevilay.combaistanbul.edu.tr