İstanbul Tıp Fakültesi
Fakülte Dekanlığı
Döner Sermaye Saymanlığı

sevda.secilmisistanbul.edu.tr