İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyoistatistik Ana Bilim Dalı

serkan.celikistanbul.edu.tr