İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı

serife.ilicistanbul.edu.tr