İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

2124142000 33501

sercan.kilicistanbul.edu.tr