İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

sennur.hendekistanbul.edu.tr