İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

senay.canistanbul.edu.tr