İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Monoblok Ameliyathanesi

semahat.celenistanbul.edu.tr