İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

sema.buyukcelebiistanbul.edu.tr