İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

selvi.erciktiistanbul.edu.tr