İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İlk ve Acil Yardım Ana Bilim Dalı

sebahat.ozdilekistanbul.edu.tr