İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı

sdinceristanbul.edu.tr