İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Ana Bilim Dalı

sadik.demirciistanbul.edu.tr