İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

s.durduistanbul.edu.tr