İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

remziye.turkistanbul.edu.tr