İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

recep.azmanistanbul.edu.tr