İstanbul Tıp Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

ramazan.yucelistanbul.edu.tr