İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

pembe.cesuristanbul.edu.tr