İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Ana Bilim Dalı

ozlem.pekeristanbul.edu.tr