İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

ozkan.gumusistanbul.edu.tr