Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ulaştırma Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar /İSTANBUL

2124737070 17947

ozgur.bezginistanbul.edu.tr