İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

ozerk.gorgunistanbul.edu.tr