İstanbul Tıp Fakültesi
Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği

ozdemir.ozlemistanbul.edu.tr