İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

osmankipogluistanbul.edu.tr