İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı

2124142000 31835

omer.gozubuyukistanbul.edu.tr