İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

nursen.ursunistanbul.edu.tr