İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

nurhayat.yaziciogluistanbul.edu.tr