İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

nuray.kirmiziistanbul.edu.tr