İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

nozdemiristanbul.edu.tr