Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilimdalı

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Ek Bina B Blok Kat:5 Avcılar /İSTANBUL

2124737070 17539

nevraistanbul.edu.tr