İstanbul Tıp Fakültesi
Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri
Tranplantasyon Polikliniği

nermin.sahinistanbul.edu.tr