İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

nejla.tokeristanbul.edu.tr