İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı

nebahatyistanbul.edu.tr