İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Bilim Dalı

nebahat.boyrazistanbul.edu.tr