İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

mustafa.tatanistanbul.edu.tr