İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

mustafa.ozcetinistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Başhekim Yardımcısı Başhekimlik
İstanbul Tıp Fakültesi
10/07/2017 10/07/2020