İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

2124142200 32423

mursel.yilmazistanbul.edu.tr